رفتن به محتوای اصلی

برگزاری جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ها با موضوع سامانه «مردم رسی»

معاونت اجتماعی؛
مردم رسی

با گذشت دو ماه از راه اندازی سامانه مردم رسی توسط معاونت اجتماعی سپاه استان فارس در مرکز استان، درحال حاضر شهرستان های استان در حال برگزاری جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ها با موضوع راه اندازی سامانه «مردم رسی» در شهرستان ها و بهبود روند رسیدگی هستند.

دسته بندی

برچسب‌ها