رفتن به محتوای اصلی

تو به ما جرات طوفان دادی

اعتراض به حکومت مستبد همواره در کشورهای مختلف وجود داشته است. اعتراضات مردمی با انگیزه های مختلف سیاسی و اجتماعی معمولاً زمینه ساز انقلاب های مهمی در طول تاریخ بوده است. اما تمامی این اعتراضات تبدیل…

0
174

امام میراث فرهنگی نیست

وصیت امام خمینی(ره) به تمام اقشار جامعه

0
47