رفتن به محتوای اصلی

🔰برگزاری اولین جلسه مشاوره تربیت فرزند و فرزند آوری،ناحیه یاسر،خراسان رضوی

.

برگزاری اولین جلسه مشاوره تربیت فرزند و فرزند آوری.
با حضور محترم استاد خانم جوادی.

اطلاع رسانی از طریق  مدارس و مهدها و محله و گروههای مجازی.
ثبت نام و گرفتن شماره مجازی
برای عضو گروهها ی معتبر و تشکیل گروه مشاوره.
پذیرایی
گرفتن انتقاد و پیشنهادات

📆۱۴٠۲/۹/۹

 

دسته بندی