رفتن به محتوای اصلی

🔰کار روز جهادی دیدار از خانواده های سالمند،ناحیه یاسر،خراسان رضوی

.

 

کار روز جهادی دیدار از خانواده های  سالمند و بردن
سبد غذایی ،مرغ، غذای گرم ایزیلایف.
بسته بندی مواد غذایی
با همکاری خواهران بسیجی پایگاه شهید صفایی و خواهران بسیجی  پایگاه های دیگر در محله میثاق

📆۱۴٠۲/۹/۵

دسته بندی