رفتن به محتوای اصلی

برگزاری شورای امر به معروف و نهی از منکر پیرانشهر

همیاران

 شورای امر به معروف و نهی از منکر  با حضور اعضاء و فرمانده محترم پایگاه جلدیان در محل حوزه، و بررسی مشکلات حوزه استحفاظی روستای جلدیان برگزار گردید.

دسته بندی